NITRO EXTRA BOOM – The Raw Files of Late Night Finland

Działo się podczas nagrywania ujęć streetowych do filmu Nitro Boom!

Riders: Eero Ettala, Dominik Wagner, Nils Arvidsson, Benny Urban, Marc Swoboda