BALANCE BEAM

BALANCE BEAM from VIDEOGRASS on Vimeo.

Jak VIDEOGRASS nakręci i zmontuje materiał to nie ma lipy .....

Tym bardziej jak katają między innymi Joe Sexton, Spencer Schubert, Jake Welch, Jed Anderson, Alex Sherman, Scott Stevens, Chris Grenier, Jake Kuzyk, Kas Lemmens, Tommy Gesme oraz Justin Fronius.